Tin tức nổi bật
Công tắc, ổ cắm
Công tắc, ổ cắm E19
Mã SP: E19

MẶT LIỀN KHỐI CỨNG CÁP VỚI ĐƯỜNG CONG SANG TRỌNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh / Mã sản phẩm Diễn giải Giá
(VNĐ)
Mặt liền khối 1 lỗ vuông  
Mặt liền khối 2 lỗ vuông  
Mặt liền khối 3 lỗ vuông  
Mặt liền khối 4 lỗ vuông  
Mặt liền khối 5 lỗ vuông  
Mặt liền khối 6 lỗ vuông  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A mặt liền khối  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A mặt liền khối  
Ổ cắm ba 2 chấu 16A mặt liền khối  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ vuông mặt liền khối  
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ vuông mặt liền khối  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 1 lỗ vuông mặt liền khối  
Ổ cắm đôi 2 chấu 16A với 2 lỗ vuông mặt liền khối  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A mặt liền khối  
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A mặt liền khối  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ vuông mặt liền khối  
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 2 lỗ vuông mặt liền khối  
Mặt che trơn  
Sản phẩm lắp theo chiều đứng có mã như trên và thêm đuôi "V"

 

Các sản phẩm cùng chuyên mục
Mã SP: S198
Mã SP: E18, S18
Mã SP: E18, E18S V
Mã SP: E19T
Mã SP: S18AT & S18AV
Mã SP: E18
Mã SP: E18S
Mã SP: